مشخصات نشــریه

سلامت روان کودک (روان کودک)

سلامت روان کودک (روان کودک)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

سلامت روان کودک (روان کودک)

صاحب امتیاز

: دکتر عباسعلی حسین خانزاده

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2423-3552

شاپا الکترونیک

: 2476-5740

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عباسعلی حسین خانزاده

سردبیر

: دکتر عباسعلی حسین خانزاده

مدیر اجرایی

: دکتر عباسعلی حسین خانزاده

تلفن

: 33125531 (013)

نمابر

: 33125531 (013)

تارگاه

: childmentalhealth.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، رشت، خیابان انقلاب، (حاجی آباد) بن بست رز، پلاک 135، طبقه اول، واحد دوم، کدپستی: 4136719598

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

191,225

دانلود یکساله

118,463