مشخصات نشــریه

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

صاحب امتیاز

: سازمان سنجش آموزش کشور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-2865

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا محمدی

سردبیر

: ابراهیم خدایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88922231

نمابر

:

تارگاه

: jresearch.sanjesh.org

پست الکترونیک

: faslnameh.motaleat@gmail.com

نشانی

: تهران، خیابان کریم خان زند، بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات الهی پ 204

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

63,189

دانلود یکساله

35,408