مشخصات نشــریه

قرآن، فقه و حقوق اسلامی

قرآن، فقه و حقوق اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

قرآن، فقه و حقوق اسلامی

صاحب امتیاز

: انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ابوالقاسم علیدوست

سردبیر

: احمد حاجی ده آبادی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32905765 (025)

نمابر

:

تارگاه

: www.sijl.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، ساختمان انجمن های علمی حوزه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

3,268

دانلود یکساله

3,398