مشخصات نشــریه

سیاست های راهبردی و کلان

سیاست های راهبردی و کلان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

سیاست های راهبردی و کلان

صاحب امتیاز

: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-2544

شاپا الکترونیک

: 2345-2552

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر داود دانش جعفری

سردبیر

: دکتر حسین علایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22258906-115 (021)، 22258903-115 (021)

نمابر

: 22258903 (021)

تارگاه

: www.jmsp.ir

پست الکترونیک

: journal.msp@hotmail.com

نشانی

: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی، پلاک 10، طبقه 2، کدپستی: 93681-19188

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

188,347

دانلود یکساله

169,588