مشخصات نشــریه

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

صاحب امتیاز

: دانشگاه امام حسین (ع)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6972

شاپا الکترونیک

: 2645-5196

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهدی سیاوشی

سردبیر

: دکتر سیاوش نصرت پناه

مدیر داخلی

:

تلفن

: 74188270 (021)

نمابر

: 74188274 (021)

تارگاه

: iej.ihu.ac.ir

پست الکترونیک

: iej@ihu.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت امام باقر(ع)

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

104,438

دانلود یکساله

43,461