مشخصات همایش :  

کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع
 3 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره