نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
 7 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره