برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  2 , شماره  ويژه نامه ; از صفحه 109 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين خودکارآمدي و کيفيت زندگي با توجه به نقش واسطه اي تاب آوري در بين بيماران قلبي - عروقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان
 
چکیده: 

اين مطالعه با هدف تبيين نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه خودکارآمدي و کيفيت زندگي در بيماران قلبي - عروقي انجام شده است. پژوهش از نوع مطالعات همبستگي مي باشد. جامعه آماري شامل بيماران قلبي - عروقي تحت مراقبت که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و نمونه پژوهش حاضر شامل 113 نفر از بيماران قلبي - عروقي بستري در بيمارستان هاي شهر شيراز مي باشد. ميزان خودکارآمدي با مقياس خودکارآمدي بيماران لو و اون (فرم 29 سوالي)، تاب آوري کانر و ديويدسون و کيفيت زندگي مک نيو ويژه بيماران قلبي (فرم 27 سوالي) اندازه گيري شد. سپس داده ها با استفاده از روش آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد که بين متغيرهاي پژوهش (خودکارآمدي، تاب آوري و کيفيت زندگي) رابطه مثبت و معني دار در سطح 0.001 وجود دارد. همچنين خودکارآمدي پيش بيني کننده بهتري براي کيفيت زندگي بود و تاب آوري نقش واسطه بين خودکارآمدي و کيفيت زندگي را داشته است. توجه به ميزان خودکارآمدي، تاب آوري و کيفيت زندگي در بيماران قلبي مي تواند تاثير مهمي بر بهبود و سلامتي آن ها داشته باشد و همچنين توجه به تاب آوري بيماران مي تواند سبب ايجاد رفتار خودکارآمدانه و بهتر شدن کيفيت زندگي در بيماران قلبي گردد. بنابراين ايجاد مراکز روان درماني در بيمارستان ها و آموزش به پرستاران براي بيماران ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتحی، ا.، و خیر، م.، و عتیق، م. (1390). رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت زندگی با توجه به نقش واسطه ای تاب آوری در بین بیماران قلبی - عروقی. روشها و مدلهای روان شناختی, 2(ویژه نامه), 109-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193772Vancouver : کپی

فتحی افشار، خیر محمد، عتیق مهدی. رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت زندگی با توجه به نقش واسطه ای تاب آوری در بین بیماران قلبی - عروقی. روشها و مدلهای روان شناختی. 1390 [cited 2021July24];2(ویژه نامه):109-122. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193772IEEE : کپی

فتحی، ا.، خیر، م.، عتیق، م.، 1390. رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت زندگی با توجه به نقش واسطه ای تاب آوری در بین بیماران قلبی - عروقی. روشها و مدلهای روان شناختی, [online] 2(ویژه نامه), pp.109-122. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193772. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 418 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی