برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 17 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير سامانه مديريت دانش بر توسعه حرفه اي معلمان پايه ششم ابتدايي شهرستان بيرجند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش، تعيين ثأثير سامانه مديريت دانش بر توسعه حرفه اي معلمان بود. اين پژوهش، از نوع نيمه آزمايشي با (طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماري اين پژوهش، شامل 110 نفر از معلمان پايه ششم شهرستان بيرجند بودند. 40 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش هدفمند (بر اساس پايه تحصيلي، سابقه کار، ميزان آشنايي با کامپيوتر) انتخاب شدند. 20 نفر در گروه آزمايش و 20 نفر در گروه کنترل در معرض پيش آزمون قرار گرفتند، بعد از 4 ماه اعمال متغير مستقل، پس آزمون براي گروه آزمايش و کنترل به اجرا درآمد. جهت تجزيه وتحليل داده هاي جمع آوري شده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي (تحليل مانکوا) استفاده شد. براي سنجش وضعيت توسعه حرفه اي معلمان، از پرسش نامه ساخته شده بر اساس استانداردهاي دانشگاه مريلند استفاده شد. روايي صوري پرسشنامه، مورد تأييد متخصصان قرار گرفت و روايي سازه نيز در پژوهش ايوبي (1393) مورد تأييد قرار گرفته است. پايايي ابزار با استفاده از آلفاي کرونباخ براي کل پرسش نامه0/93 به دست آمد. از سامانه مديريت دانش، به عنوان عامل مداخله گر استفاده شد و سامانه مديريت دانش به طور خاص براي معلمان پايه ششم طراحي گرديد. نتايج پژوهش نشان داد که سامانه مديريت دانش به طورکلي باعث افزايش توسعه حرفه اي معلمان شده، و همچنين اين سامانه به طور مجزا بر هر نه مؤلفه توسعه حرفه اي شامل: «طراحي آموزشي، دانش تخصصي، همکاري و تشريک مساعي، اجراي تدريس، فناوري آموزشي، ارزيابي، تحقيق محوري، محيط يادگيري و رشد و بالندگي معلمان» تأثير مثبت داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، س.، و آیتی، م.، و شکوهی فرد، ح. (1397). تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه حرفه ای معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بیرجند. توسعه حرفه ای معلم, 3(1 ), 1-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493006Vancouver : کپی

حسینی سیده ملیحه، آیتی محسن، شکوهی فرد حسین. تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه حرفه ای معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بیرجند. توسعه حرفه ای معلم. 1397 [cited 2021September19];3(1 ):1-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493006IEEE : کپی

حسینی، س.، آیتی، م.، شکوهی فرد، ح.، 1397. تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه حرفه ای معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بیرجند. توسعه حرفه ای معلم, [online] 3(1 ), pp.1-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493006. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی