برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هيدروژئومورفولوژي
 5 دوره
عنوان نشریه:  هيدروژئومورفولوژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دكتر شهرام روستايي
سردبیر:  دكتر مريم بياتي خطيبي
:تارگاه  http://hyd.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  hydro.geomor@gmail.com
تلفن:  33392296 - 041
کد ISSN:  2383-3254
نوع نشریه:  فصلنامه