برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه بلاغت كاربردي و نقد بلاغي
 1 دوره
عنوان نشریه:  بلاغت كاربردي و نقد بلاغي
درجه علمی:  پیام نور
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر فاطمه جمالي
سردبیر:  دكتر يحيي طالبيان
:تارگاه  http://prl.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  prl.journal@pnu.ac.ir
تلفن:  09131028970
کد ISSN:  2476-3209
نوع نشریه:  دو فصلنامه