نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه دانش هاي بومي ايران
 10 دوره 
عنوان نشریه:  دانش هاي بومي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  محمد حسين پناهي
سردبیر:  مرتضي فرهادي
:تارگاه  https://qjik.atu.ac.ir/
تلفن:  22266617-22223009 (021)
نمابر:  22266617 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شريعتي سه راه ضرابخانه، خيابان شهيد داوود گل نبي
کد ISSN:  2345-6019
نوع نشریه:  دو فصلنامه