نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه اسلامي زنان و خانواده
 16 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه اسلامي زنان و خانواده
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  جامعه المصطفي العالميه
مدیرمسئول:  دكتر محمد مهدي صفورايي پاريزي
سردبیر:  دكتر علي نقي فقيهي
:تارگاه  http://pzk.journals.miu.ac.ir/
تلفن:  37183300 (025)
نمابر:  37208978 (025)
نشانی:  ايران، قم، خيابان انقلاب، بعد از گلزار شهدا، موسسه آموزش عالي بنت الهدي، كدپستي 37158945636
کد ISSN:  2322-1844
نوع نشریه:  دو فصلنامه