برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات غلات
 22 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات غلات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گيلان
مدیرمسئول:  دكتر علي اعلمي
سردبیر:  دكتر بابك ربيعي
:تارگاه  https://cr.guilan.ac.ir/
رایانامه:  cerealresearch@guilan.ac.ir
تلفن:  33690439 (013)
نمابر:  33690281 (013)
صندوق پستی:  41635-1314
نشانی:  ايران، رشت، دانشگاه گيلان، دانشكده كشاورزي، كدپستي: 4188958643
کد ISSN:  2252-0163
نوع نشریه:  فصلنامه