نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سياست هاي راهبردي و كلان
 35 دوره 
عنوان نشریه:  سياست هاي راهبردي و كلان
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مجمع تشخيص مصلحت نظام
مدیرمسئول:  دكتر داود دانش جعفري
سردبیر:  دكتر حسين علايي
:تارگاه  http://www.jmsp.ir/
رایانامه:  journal.msp@hotmail.com
تلفن:  22258906-115 (021)، 22258903-115 (021)
نمابر:  22258903 (021)
نشانی:  تهران، بلوار ميرداماد، خيابان نفت شمالي، پلاك 10، طبقه 2، كدپستي: 93681-19188
کد ISSN:  2345-2544
نوع نشریه:  فصلنامه