مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت در دانشگاه اسلامي
 7 دوره
عنوان نشريه:  مديريت در دانشگاه اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي
مديرمسئول:  حجت الاسلام حبيب محمدنژاد
سردبير:  حسن زارعي متين
تارگاه:  miu.nahad.ir
رایانامه:  dislamic5@gmail.com
تلفن:  66498784 (021)
نمابر:  66498784 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب اسلامي، بين خيابان قدس و وصال، کوچه اسکو، پلاك 15، دفتر فصلنامه دانشگاه اسلامي، کدپستي: 1417833411
نوع نشريه:  فصلنامه