برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران
 26 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
مدیرمسئول:  دكتر عادل جليلي
سردبیر:  دكتر محمد متيني زاده
:تارگاه  https://ijfrpr.areeo.ac.ir/
تلفن:  44787282-5 (021)
نمابر:  44787216 (021)
صندوق پستی:  13158/116
نشانی:  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، كدپستي 1496813111
کد ISSN:  1735-0859
نوع نشریه:  دو فصلنامه