برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش حقوق عمومي (پژوهش حقوق) (حقوق و سياست)
 34 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش حقوق عمومي (پژوهش حقوق) (حقوق و سياست)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  دكتر حسنعلي موذن زادگان
سردبیر:  دكتر منصور جباري
:تارگاه  http://qjpl.atu.ac.ir
رایانامه:  allamehjournal@gmail.com
تلفن:  48392482 (021)
نمابر:  44737588 (021)
صندوق پستی:  8477-14155
نشانی:  دانشگاه علامه طباطبايي، كدپستي: 1489684511، تهران
کد ISSN:  2345-6116
نوع نشریه:  دو فصلنامه