برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه غرب شناسي بنيادي
 7 دوره 
عنوان نشریه:  غرب شناسي بنيادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  مهدي بنايي جهرمي
سردبیر:  حسن كلباسي اشتري
:تارگاه  http://occidentstudy.ihcs.ac.ir/
رایانامه:  qarbshenasi@ihcs.ac.ir
تلفن:  (داخلي 360) 88046891 - 88036320 (021)
نمابر:  88041458 (021)
صندوق پستی:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
کد ISSN:  2383-0581
نوع نشریه:  دو فصلنامه