نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اخلاق
 39 دوره 
عنوان نشریه:  اخلاق
درجه علمی:  علمی ترویجی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مدیرمسئول:  عبدالرسول احمدیان
سردبیر:  اصغر هادی
:تارگاه  http://akhlagh.morsalat.ir
رایانامه:  akhlagh@dte.ir
تلفن:  32344410 (031)
نمابر:  32208005 (031)
صندوق پستی:  81465-697
نشانی:  اصفهان، چهارراه شکرشکن، خیابان حافظ، چهارراه کرمانی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان، فصلنامۀ علمی-ترویجی اخلاق، کدپستی: ٨١٤٦٩٥٧٥٧١
کد ISSN:  2251-7898
نوع نشریه:  فصلنامه