مشخصات نشریه:  

فصلنامه اخلاق
 12 دوره
عنوان نشریه:  اخلاق
درجه علمی:  علمی ترویجی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم- شعبه اصفهان
مدیرمسئول:  محمد قطبي جشوقاني
سردبیر:  حبيب رضا ارزاني
تارگاه:  http://akhlagh.morsalat.ir
رایانامه:  akhlagh@dte.ir
تلفن:  32344410 (031)
نمابر:  32208005 (031)
صندوق پستی:  81465-697
نشانی:  اصفهان، خيابان آيت اله شمس آبادي، روبه روي ارگ جهان نما، كوچه سرلت، بن بست سهيل، ساختمان شماره 2، دفتر تبليغات اسلامي اصفهان، فصلنامه علمي-ترويجي اخلاق، كدپستي: 8146957571
کد ISSN:  2251-7898
نوع نشریه:  فصلنامه