نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه ادب عربي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
 27 دوره 
عنوان نشریه:  ادب عربي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر غلامحسين كريمي دوستان
سردبیر:  جواد اصغري
:تارگاه  https://jalit.ut.ac.ir
رایانامه:  jalit@ut.ac.ir
تلفن:  66978883 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران
کد ISSN:  2251-9238
نوع نشریه:  دو فصلنامه