برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه جنتاشاپير
 13 دوره 
عنوان نشریه:  جنتاشاپير
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم بهداشتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
مدیرمسئول:  دكتر مصطفي فقهي
سردبیر:  دكتر زهرا بيگم موسوي
:تارگاه  http://jsmj.ajums.ac.ir/
رایانامه:  Jentashapir@ajums.ac.ir
تلفن:  3738283 (0611)
نمابر:  3362537 (0611)
صندوق پستی:  45
نشانی:  اهواز، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، دانشكده پزشكي شماره يك، طبقه دوم، دفتر مجله
کد ISSN:  2345-4067
نوع نشریه:  دو ماهنامه