برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش های حامی گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی
 1 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش های حامی گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه کردستان
مدیرمسئول:  دکتر سردار محمدی
سردبیر:  دکتر سردار محمدی
:تارگاه  http://gsmsmr.uok.ac.ir/
رایانامه:  jsmsmr@hum.uok.ac.ir, gsmsmr@uok.ac.ir
تلفن:  33664600 (087) (داخلی 2606)
نشانی:  کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، کتابخانه ماموستاهه ‌ژار، طبقه اول، دفتر نشریه پژوهش های حامی گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی، کدپستی: ۱۵۱۷۵- ۶۶۱۷۷
کد ISSN:  2783-0535
نوع نشریه:  فصلنامه