نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه ادبیات کردی
 2 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه ادبیات کردی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشکده کردستان ‌شناسی دانشگاه کردستان
مدیرمسئول:  دکتر نجم الدین جباری
سردبیر:  دکتر سید احمد پارسا
:تارگاه  http://jokl.uok.ac.ir/?lang=fa
رایانامه:  kurdlit@uok.ac.ir
تلفن:  33624007 (087)
نشانی:  کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، پژوهشکده کردستان‌ شناسی، کدپستی:15175-66177
کد ISSN:  2645-3657
نوع نشریه:  دو فصلنامه