برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي )
 10 دوره
عنوان نشریه:  سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي )
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر
مدیرمسئول:  فاضل اميري
سردبیر:  فاضل اميري
تارگاه:  http://girs.iaubushehr.ac.ir
رایانامه:  rg-journal@iaubushehr.ac.ir
تلفن:  33552002 (077)
نمابر:  5683700 (077)
نشانی:  بوشهر، خيابان شهيد مطهري، رويروي آتش نشاني، مركز رشد علوم و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، كدپستي: 7519619555
کد ISSN:  2676-7082
نوع نشریه:  فصلنامه