برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه انتظام اجتماعي
 38 دوره 
عنوان نشریه:  انتظام اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیرمسئول:  سلمان امیری لرگانی
سردبیر:  دكتر عزت الله سام آرام
:تارگاه  http://sopra.jrl.police.ir/
رایانامه:  puentezami@police.ir
تلفن:  48931734 (021)
نمابر:  48931734 (021)
صندوق پستی:  14515-1397
نشانی:  تهران، اتوبان شهيد همت غربي، دانشگاه علوم انتظامي، دانشكده علوم و فنون انتظامي، معاونت پژوهشي، دبيرخانه فصنامه، كدپستي: 14986119991
کد ISSN:  2008-6024
نوع نشریه:  فصلنامه