نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه لسان مبين
 23 دوره 
عنوان نشریه:  لسان مبين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين
مدیرمسئول:  دکتر فرشید ترکاشوند
سردبیر:  دکتر نرگس انصاری
:تارگاه  https://dastanpajuhi.journals.ikiu.ac.ir/
رایانامه:  lesanemobin@lem.journals.ikiu.ac.ir
تلفن:  33901634 (028)
نمابر:  33901634 (028)
صندوق پستی:  34149-5599
نشانی:  قزوين، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2355-8002
نوع نشریه:  فصلنامه