برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه لسان مبين
 6 دوره
عنوان نشریه:  لسان مبين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين
مدیرمسئول:  دكتر عبدالعلي ال بويه لنگرودي
سردبیر:  دكتر احمد پاشازانوس
:تارگاه  http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
رایانامه:  lesunemobin@ikiu.ac.ir
تلفن:  33901634 (028)
نمابر:  33901634 (028)
صندوق پستی:  34149-5599
نشانی:  قزوين، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2355-8002
نوع نشریه:  فصلنامه