برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي)
 14 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مازندران
مدیرمسئول:  دکتر زهرا (میلا) علمی
سردبیر:  دكتر احمد جعفري صميمي
:تارگاه  http://jes.journals.umz.ac.ir/contacts
رایانامه:  jes.journal@umz.ac.ir
تلفن:  35345415 (011)
نمابر:  35345415 (011)
نشانی:  بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان بوعلي سينا، بلوار دانشگاه، خيابان شهيد بهشتي، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي، دفتر پژوهشنامه
کد ISSN:  2322-116X
نوع نشریه:  فصلنامه