برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه پياورد سلامت
 10 دوره
عنوان نشریه:  پياورد سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران
مدیرمسئول:  دكتر رضا صفدري
سردبیر:  دكتر ناهيد عين الهي
تارگاه:  https://payavard.tums.ac.ir/
رایانامه:  salamat@tums.ac.ir
تلفن:  86704640 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه همت، تقاطع بزرگراه شيخ فضل الله نوري و شهيد چمران، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دفتر مجله پياورد سلامت
کد ISSN:  1735-8132
نوع نشریه:  دو ماهنامه