برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي)
 27 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دكتر حسين جانمحمدي
سردبیر:  دكتر اكبر تقي زاده
:تارگاه  https://animalscience.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  fas.tabrizu@gmail.com
تلفن:  33356002 (041)
نمابر:  33356002 (041)
نشانی:  دانشگاه تبريز، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله كدپستي: 5166614766
کد ISSN:  2008-5125
نوع نشریه:  فصلنامه