نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم رفتاري
 31 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم رفتاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، مركز تحقيقات علوم رفتاري
مدیرمسئول:  دكتر علي فتحي آشتياني
سردبیر:  دكتر علي فتحي آشتياني
:تارگاه  http://rbs.mui.ac.ir/
رایانامه:  jbehaviorals@gmail.com
تلفن:  82482473 (021)
نمابر:  82483265
صندوق پستی:  19945-546
نشانی:  تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، مركز تحقيقات علوم رفتاري
کد ISSN:  2008-1324
نوع نشریه:  فصلنامه