برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
 54 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور
مدیرمسئول:  دكتر عادل جليلي
سردبیر:  دكتر حسين ميرزايي ندوشن
:تارگاه  https://ijrfpbgr.areeo.ac.ir/
رایانامه:  ijrfpbgr@rifr-ac.ir
تلفن:  44787282-5 (021)
نمابر:  44787216 (021)
صندوق پستی:  13185-116
نشانی:  تهران، كيلومتر 5 آزاد راه تهران-كرج، خروجي پيكانشهر، انتهاي 20 متري دوم، بلوار موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
کد ISSN:  1735-0891
نوع نشریه:  دو فصلنامه