برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم حديث
 34 دوره 
عنوان نشریه:  علوم حديث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم حديث
مدیرمسئول:  محمد محمدي نيك (ري شهري)
سردبیر:  محمد محمدي نيك (ري شهري)
:تارگاه  http://hadith.riqh.ac.ir/
رایانامه:  magazine@hadith.net
تلفن:  37176131 (025)
نمابر:  37785050 (025)
صندوق پستی:  37185-3431
نشانی:  قم، بلوار پانزده خرداد، شهرك جهاد، موسسه علمي فرهنگي دارالحديث
کد ISSN:  1561-0098
نوع نشریه:  فصلنامه