نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش مديريت
 38 دوره 
عنوان نشریه:  دانش مديريت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر سيدرضا سيدجوادين
سردبیر:  دكتر بابك سهرابي
:تارگاه  https://jmk.ut.ac.ir/
رایانامه:  manage_j@ut.ac.ir
تلفن:  88006355 (021)
نمابر:  88006355 (021)
صندوق پستی:  14155-6311
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان جلال آل احمد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، كد پستي: 1411713114
کد ISSN:  3871-1019
نوع نشریه:  فصلنامه