مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي اخلاقي (انجمن معارف اسلامي)
 7 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي اخلاقي (انجمن معارف اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن معارف اسلامي ايران
مديرمسئول:  رضا حاجي ابراهيم
سردبير:  محمود قيوم زاده
تارگاه:  akhlagh.saminatech.ir
رایانامه:  KHLAGH_1393@YAHOO.COM
تلفن:  32928206 (025)
نمابر:  42433006 (086)
صندوق پستي:  ‌37185-577
نشانی:  قم، انجمن معارف اسلامي ايران
كد ISSN:  2383-3279
نوع نشريه:  فصلنامه