نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ارمغان دانش
 118 دوره 
عنوان نشریه:  ارمغان دانش
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان كهکيلويه و بوير احمد
مدیرمسئول:  دكتر اورنگ اسلامي
سردبیر:  دكتر صدراله محرابي
:تارگاه  http://armaghanj.yums.ac.ir/fa
رایانامه:  armaghan.j@yums.m.ir
تلفن:  33233706 (074)
نمابر:  33233706 (074)
صندوق پستی:  75914-155
نشانی:  ياسوج، جنب بيمارستان امام سجاد (ع)، معاونت آموزش تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، كدپستي: 94799-75919
کد ISSN:  1728-6506
نوع نشریه:  فصلنامه