مشخصات نشریه:  

فصلنامه بيماريهاي پوست
 11 دوره
عنوان نشریه:  بيماريهاي پوست
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن متخصصين پوست و آميزشي ايران
مدیرمسئول:  دکتر يحيي دولتي
سردبیر:  دكتر پرويز طوسي
تارگاه:  www.iranjd.ir
رایانامه:  iranjdermatology@gmail.com
تلفن:  88202914-15 (021)
نمابر:  88784721 (021)
صندوق پستی:  14155-6157
نشانی:  تهران، خيابان طالقاني
کد ISSN:  0021-082x
نوع نشریه:  فصلنامه