برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم زراعي ايران
 83 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم زراعي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
مدیرمسئول:  دكتر بهزاد قره ياضي
سردبیر:  دكتر مسعود اصفهاني
:تارگاه  http://agrobreedjournal.ir/
رایانامه:  agrobreedjournal@yahoo.com
تلفن:  32755300 (026)
نمابر:  32755300 (026)
صندوق پستی:  31535-1485
نشانی:  كرج، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
کد ISSN:  1562-5540
نوع نشریه:  فصلنامه