نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

ماهنامه علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)
 187 دوره 
عنوان نشریه:  علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
مدیرمسئول:  دكتر سيدعلي جواد موسوي
سردبیر:  دكتر مرتضي فلاح پور
:تارگاه  http://rjms.iums.ac.ir
رایانامه:  rjms@iums.ac.ir
تلفن:  86705101 (021)
نمابر:  86705101 (021)
صندوق پستی:  14155-5983
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد همت، ضلع جنوبي، بين بزرگراه شيهد شيخ فضل الله و بزرگراه شهيد چمران، دانشگاه علوم پزشكي ايران، كدپستي: 1449614535
کد ISSN:  7043-2228
نوع نشریه:  ماهنامه