نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي
 91 دوره 
عنوان نشریه:  بررسيهاي حسابداري و حسابرسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده مديريت دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  طاهر روشندل اربطانی
سردبیر:  دکتر ساسان مهراني
:تارگاه  https://acctgrev.ut.ac.ir/
رایانامه:  acctgrev@ut.ac.ir
تلفن:  61117637 (021)
نمابر:  88006355 (021)
صندوق پستی:  14155-6311
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران خيابان جلال آل احمد، دانشکده مديريت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، دفتر مجلات و نشریات، كدپستي: 1411713114
کد ISSN:  1024-8161
نوع نشریه:  فصلنامه