نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي
 54 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي جغرافيايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه جغرافيا، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر سيدعلي بدري
سردبیر:  دكتر قاسم عزيزي
رایانامه:  geog_ins@ut.ac.ir
تلفن:  61113365 (021)
نمابر:  61113365 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، كوچه آذين، پلاك 1
کد ISSN:  1026-6836
نوع نشریه:  فصلنامه