مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي شيلات ايران (فارسي)
 26 دوره
عنوان نشريه:  مجله علمي شيلات ايران (فارسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات شيلات ايران
مديرمسئول:  دكتر محمد پوركاظمي
سردبير:  دکتر عباس متين فر
تارگاه:  www.isfj.ir
رایانامه:  isfj@ifro.org
تلفن:  88381067 (021)
صندوق پستي:  14965-149
نشانی:  ميدان 7 تير، خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان مشاهير، نبش خيابان غفاري، پلاك 5، موسسه تحقيقات علوم شيلات كشور، 1588733111
كد ISSN:  2322-5998
نوع نشريه:  فصلنامه