برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا
 4 دوره 
عنوان نشریه:  فقه، حقوق و علوم جزا
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن پژوهش های علمی فقه و حقوق
مدیرمسئول:  مسعود گائینی
سردبیر:  دکتر حمید خادم مسجدی
:تارگاه  www.joce.irhttp://www.joce.ir
رایانامه:  info@joce.ir
تلفن:  28423855 (021)
نشانی:  قم، خیابان امام خمینی، مجتمع تندیس، کدپستی: 13433-37197
کد ISSN:  2538-3787
نوع نشریه:  فصلنامه