test SID Scientific Information Database
سازمان بیمه سلامت ایران back
close

تاریخچه: توسعه نظام بیمه سلامت کشور همانا یکی از مهمترین فرامین مورد تاکید در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری ، قانون برنامه پنجم توسعه و یکی از اهداف اصلی سازمان بیمه سلامت ایران می باشد . با تشکیل این سازمان ، یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت محوری ، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت ، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان ، رفع همپوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم گردید . از این رو بر اساس ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ 22/5/91 و بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه ، با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور ، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال 91 تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود . به این ترتیب همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه ای درمان برخوردار می شوند و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نخواهد بود . بر همین اساس از اول مهر ماه 1391 سازمان بیمه سلامت ایران رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و ماموریت یافت انجام اقدامات لازم را به منظور تمرکز کلیه امور بیمه سلامت در سازمان از طریق تجمیع سریع بخشهای بیمه های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه سازمان به انجام رساند تا به این ترتیب اهداف عالیه مد نظر قانون گذار از جمله تجمیع منابع مالی سلامت ، رفع هم پوشانی بیمه های درمانی ، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت ، تامین پوشش کامل بیمه سلامت ، یکسان سازی سیاست ها و روش های اجرایی حوزه بیمه سلامت ، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد ، تشکیل پرونده سلامت ، فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به 30% محقق شود . لذا ضرورت دارد با عنایت ویژه به نکات ذیل به عنوان مهمترین اصول راهبردی و خط مشی سازمان ، زمینه وصول به اهداف متعالی تبیین شده را فراهم نماییم : 1- تکریم کارکنان به عنوان سرمایه های سازمان و توجه ویژه به جایگاه کارشناسی 2- تعامل و همکاری با کلیه ذینفعان و شرکای سازمان به ویژه دانشگاههای علوم پزشکی و تامین کنندگان خدمات سلامت در راستای بهبود استانداردها و روابط فی مابین با رویکرد ارتقاء مستمر فرایندهای ارائه خدمات به بیمه شدگان و ایجاد همسویی در اجرای یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور که متضمن دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و از اهداف دولت خدمتگذار می باشد 3- مدیریت و راهبری مقتدرانه برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در چارچوب نظام بیمه سلامت کشور ، سیاستها و برنامه های ابلاغی ستاد کشوری و لزوم پیشگیری از هر گونه اختلال در روند برنامه 4- بهبود نظام اقتصادی بیمه سلامت با شناسایی و تامین منابع جدید ، تجمیع منابع حوزه سلامت درسازمان و ایجاد بسترهای لازم برای وصول به موقع درآمد و رسیدن به نقطه تراز منابع و مصارف برای انجام مقتدرانه و به هنگام ماموریتهای سازمان با اجرای مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت و افزایش رضایتمندی مردم عزیز کشور 5- استقرار نظام خرید راهبردی ، اصلاح و بهبود فرایندهای سازمان بیمه سلامت با مشارکت کلیه ذی نفعان ، افزایش رضایتمندی مردم و ارتباط منطقی بین تامین کنندگان خدمات و بیمه شدگان 6- ارتقاء و بهبود کیفی و کمی خدمات سازمان به طوری که بیمه شدگان کلیه صندوقهای ادغامی با افزایش کیفیت خدمات نسبت به قبل مواجه شوند و جای نگرانی در این خصوص وجود نداشته باشد 7- ساماندهی و بهبود ساختار سازمان و کارگزاریها در راستای اجرای ماموریتهای جدید و کاهش تصدی گری 8- طراحی مدلهای موثر دربهبود فرایند نظام ارائه خدمات سلامت به جامعه در هر سه سطح بیمه پایه و مکمل ، با توجه به تعدد روشهای فعلی 9- اهتمام جدی در بهره مندی از سامانه پرونده الکترونیک سلامت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان 10- قصد قربت و استعانت از الطاف بیکران الهی در جهت صیانت از این تصمیم و اقدام بزرگ دولت با همفکری همه اندیشمندان ، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور و به تبع آن ارتقاء شاخصهای رفاه اجتماعی در سالهای آتی . لذا با توجه به این امر سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یکی از مهمترین مصوبات دولت خدمتگذار در راستای اجرای بند (ز) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به ارایه خدمات درمانی یکسان به بیمه شدگان درسراسر کشور می پردازد .

توانمندی ها: اهداف تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران: - توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت - دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت - دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت - کاهش سهم مردم (پرداخت از جیب یا o.o.p) - رفع هم پوشانی بیمه ای - بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

آدرس: تهران، خیابان شریعتی ، حسینیه ارشاد ،خیابان قبا،بلوار شهرزاد،خیابان شهید علیپور مشکانی،شماره 8 کد پستی: 1948744851 صندوق پستی:4414-19395 تلفن گویا : 1666 پیامک :1666 پیامک : 30009660

شماره تماس: 22858720

فکس: 22844779

نشانی الکترونیکی: info@ihio.gov.ir

تارگاه: www.ihio.gov.ir/

نام: محمد جواد

نام خانوادگی: کبیر

رشته تحصیلی: اقتصاد و بهداشت

مقطع تحصیلی: دکتری

سمت: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران

نام: علی

نام خانوادگی: حسن زاده

رشته تحصیلی: متخصص چشم پزشکی

مقطع تحصیلی: دکتری

سمت: رئیس هیات مدیره سازمان

نام: محمد باقر

نام خانوادگی: هداوند

رشته تحصیلی: پزشکی

مقطع تحصیلی: دکتری

سمت: عضو هیات مدیره

نام: محمدباقر

نام خانوادگی: هوشنگی

رشته تحصیلی: پزشکی

مقطع تحصیلی: دکتری

سمت: عضو هیات مدیره

نام: حمید

نام خانوادگی: پور اصغری

رشته تحصیلی: پزشکی

مقطع تحصیلی: دکتری

سمت: عضو هیات مدیره

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: زندی نیا

رشته تحصیلی: پزشکی

مقطع تحصیلی: دکتری

سمت: عضو هیات مدیره

نام: کوروش

نام خانوادگی: اعتماد

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

مقطع تحصیلی: دکتری

سمت: معاون بیمه خدمات سلامت

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: عباس پاشا

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع

نام: بهمن

نام خانوادگی: برزگر

رشته تحصیلی: برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای

طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
همایشها:
    اطلاعاتی موجود نمی باشد
    اطلاعاتی موجود نمی باشد