جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

فیلتر/مرتب سازی

تعداد نتایج

6

زمینه تخصصی


نوع ارائهبرگزارکننده


کارگاه

آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

زمان

شهریور

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی آشنایی با Google forms

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

آموزش word برای پژوهشگران

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

تنظیم BERT برای دسته بندی متن

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر