دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

فیلتر/مرتب سازی

تعداد نتایج

5

زمینه تخصصی










نوع ارائه







برگزارکننده






کارگاه

کاربرد نرم افزار End Note در استناددهی مقالات و متون علمی

زمان

خرداد

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی فرآیند نوشتن مقاله مروری

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر نادر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

کاربرد نرم افزار End Note در استناددهی مقالات و متون علمی

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

ویدئوی آموزشی

آموزش استفاده از وب آو ساینس (Web Of Science)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

سرکار خانم محدثه رفیعی