جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

آینده مشاغل و فناوری های حوزه مطبوعات

ویدئوی آموزشی

زمان

اسفند

1401

مدرس

آقای دکتر امیرهوشنگ حیدری (مدیر گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور)

ثبت نام

 

  موبایل:

آینده مشاغل و فناوری های حوزه مطبوعات

(این نشست در تاریخ 1400/12/24 برگزار شده است)

 

آینده پژوهی یک دانش- معرفت یا فناوری نو پدید است که از عمر آن بیش از چند دهه نمی گذرد.
- هدف این رشته « شناخت » آینده است.
- کارکردهای اصلی در مقام یک فناوری یا ابزار (در اشکال و صور متنوع آن) 
- برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در سطح بنگاه ها، سطوح ملی، سطوح منطقه ای و بین المللی
- کمک به انتقال اطالعات و دامن زدن به مباحث در حیطه عمومی (گروه ها ی مختلف اجتماعی، و کمک به ایجاد افقی مشترک در میان تصمیم گیران و ذینفعان)
- تا نیمه نخست قرن بیستم در قالب های محدودتری عمدتاً در انحصار آمریکا بود که خود بانی شیوه های کمیِ اولیه این رویکرد به شمار می آمد.

عوامل موثر در حوزه مطبوعات
- عوامل ذوقی و انگیزشی ایجاد تعامل مطلوب در راستای نقش آفرینی هر چه بهتر میان ذی نفعان و بازیگران حوزهفناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات بدون ایجاد مکانیزم های انگیزشی میسر نخواهد بود. 
- سیاست گذاری این عامل نقش اساسی در شناسایی، اولویت گذاری و انتخاب فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات دارد و در مسیر تعالی به آینده مطلوب در این حوزه را تسهیل و فرآهم می سازد.
- اقتصادی توجه به عامل اقتصادی در مراحل تولید، عرضه و تقاضای حوزه مطبوعات بسیار حائز اهمیت است. همچنین مباحث اقتصادی در اولویت انتخاب فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات نیز اثرگذار می باشند.
- فرهنگ یکی از عوامل اساسی مقوله فرهنگ و فرهنگ سازی در جوامع است. فرهنگ به عنوان عنصری فراگیر تمام ابعاد مقوله آینده پژوهی فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات را در بر می گیرد.

مولفه ها و شاخص های موثر در فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات

مولفه ها و عوامل موثر در شناخت، اولویت گذاری، انتخاب و کاربست فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات را می توان شامل موارد زیر دانست:
- عوامل ارزشی و هنجاری
با توجه به اینکه امروزه در فضای ارتباط جمعی و مطبوعات، مخاطب محدود به یک منبع خبری نبوده و برای دریافت اطالعات با محدودیت محتوا مواجه نیست؛ در واقع مخاطب هوشمند شده یا به عبارت دیگر از مخاطب صرف ،به کاربر تبدیل شده است و خود در توزیع و انتشار خبر نقش فعال دارد (چابکی، 1393.) در این فضا؛ هنجارها و ارزش های اجتماعی نقش مهمی در انتخاب و بسترسازی فناوری های نوین و آینده مطبوعات خواهند داشت و باید در این خصوص دقت الزم داشت تا با کاربست فناوری های نامتناسب به بافتار اجتماعی لطمات جبران ناپذیری وارد نشود.
- عوامل اجتماعی
ارتقاء سطح تعامل جامعه با حوزه مطبوعات و اولویت گذاری فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات بسایر حائز اهمیت است.
- عوامل فراملی و بین المللی
شناخت، اولویت گذاری، انتخاب و کاربست فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات در تبلور اثربخشی کشور در جهان تاثیر گذار خواهد بود. تعامل بین المللی با بازیگران اصلی عرصه فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات می تواند به عنوان عاملی مهم در کنشگری بین المللی کشور نقش آفرینی کند.

 

جهت مشاهده فایل ویدئو این نشست کلیک نمایید.

مدرس

آقای دکتر امیرهوشنگ حیدری (مدیر گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور)

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید

محتوای مرتبط

ویدئوی آموزشی

گرامر انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی افزایش رویت پذیری و ضریب تاثیر تحقیقات

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی جستجو در پایگاه های اطلاعات علمی

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

سرکار خانم دکتر فاطمه عظیم زاده

کارگاه

آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

خدمات ویژه

سرویس شناسایی نشریات معتبر

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی متن کاوی با پایتون پیشرفته

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

کار با نرم افزارها و پلتفرم های تولید دیجیتال بوک

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم دکتر فاطمه زارعی (استادیار دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس)

ویدئوی آموزشی

مکالمه روزمره انگلیسی

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی

ویدئوی آموزشی

دسته بندی متن با scikitlearn

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی EXCEL (اکسل سطح متوسط)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس فرشاد ملازینلی (کارشناسی رشته فناوری اطلاعات)