جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

فیلتر/مرتب سازی

تعداد نتایج

171

زمینه تخصصی

نوع ارائهبرگزارکنندهویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی فرآیند نوشتن مقاله مروری

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر نادر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

آموزش مقاله نویسی علمی اصیل پژوهشی ( Original Paper )

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر علی منتظری (عضو هیات علمی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Graph Convolution Network (GCN)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی جستجو در پایگاه های اطلاعات علمی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

سرکار خانم دکتر فاطمه عظیم زاده

ویدئوی آموزشی

دوره کامل افزایش رویت پذیری و ضریب تاثیر تحقیقات

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی افزایش رویت پذیری و ضریب تاثیر تحقیقات

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی کتابسنجی با VOSviewer

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

معرفی شبکه های اجتماعی علمی و نحوه عضویت و فعالیت در آنها

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

ایجاد هویت مجازی (برند سازی شخصی) افراد

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر نادر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

روش عناصر متناهی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محمدعلی مس فروش (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود)

ویدئوی آموزشی

بوم کسب و کار

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد (دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ)

ویدئوی آموزشی

پنهان در واقع و پیدا در مجاز (سخنرانی ارائه شده در نهمین همایش وب پژوهی)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقایان: دکتر آرش حیدری (استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر محسن کچوئی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر مسعود اسدپور استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه تهران)

ویدئوی آموزشی

بازار یابی به کمک ایمیل Email Marketing

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

ساختن کلیپ های کوتاه از دستاوردهای پژوهشی و تهیه Layman Abstract

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

کاربرد نرم افزار MAXQDA در تحلیل مطالعات کیفی (پیشرفته)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم دکتر مژگان فردید (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود)

ویدئوی آموزشی

روش تحقیق کیفی و آموزش استفاده از نرم افزار MAXQDA (مقدماتی)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم دکتر مژگان فردید (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود)

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

گرامر انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی

ویدئوی آموزشی

طراحی و اجرای مطالعات کیفی: تحلیل داده‌ ها

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عیسی محمدی، آقای دکتر فضل اله احمدی (استادان دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس)

ویدئوی آموزشی

طراحی و اجرای مطالعات کیفی: جمع آوری داده ها

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عیسی محمدی، آقای دکتر فضل اله احمدی (استادان دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی EXCEL (اکسل سطح مقدماتی)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس فرشاد ملازینلی (کارشناسی رشته فناوری اطلاعات)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی EXCEL (اکسل سطح متوسط)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس فرشاد ملازینلی (کارشناسی رشته فناوری اطلاعات)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی EXCEL ( اکسل سطح پیشرفته)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس فرشاد ملازینلی (کارشناسی رشته فناوری اطلاعات)

ویدئوی آموزشی

نرم افزار آماری SPSS

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر ایوب سخائی (مدرس دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

ویدئوی آموزشی

آموزش word برای پژوهشگران

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی (کارشناس ارشد علم سنجی)

ویدئوی آموزشی

نرم‌ افزار مدل سازی معادلات ساختاری AMOS

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر ایوب سخائی (مدرس دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی پایگاه استنادی اسکوپوس

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فن ترجمه به روش چامسکی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی

ویدئوی آموزشی

مقدمه‌ای بر پردازش زبان طبیعیNLP

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی متن کاوی با پایتون پیشرفته

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی متن کاوی با پایتون (مقدماتی)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

کاربرد نرم افزار End Note در استناددهی مقالات و متون علمی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

ویدئوی آموزشی

آشنایی و فعالیت حرفه ای در لینکدین

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

سرکار خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Transformer

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

تحلیل شبکه اجتماعی، تحلیل احساس و کتابسنجی برای محققین

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی یادگیری ماشین برای علوم پزشکی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ شبکه های توجه گرافی (Graph Attention Networks)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

آموزش استفاده از وب آو ساینس (Web Of Science)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

سرکار خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

MATLAB ( متلب )

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محمدعلی مس فروش (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی یادگیری عمیق (deep learning)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

ساخت رزومه با ابزارهای آنلاین

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

تکنیک های تولید محتوای دیجیتال در حوزه سلامت در پلتفرم کنوا: دوره مقدماتی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم دکتر فاطمه زارعی (استادیار دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس)

ویدئوی آموزشی

تکنیک های تولید محتوای دیجیتال در حوزه سلامت در پلتفرم کنوا: دوره تکمیلی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم دکتر فاطمه زارعی (استادیار دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس)

ویدئوی آموزشی

آشنایی با مفاهیم و اصول روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر علی منتظری (استاد پژوهش پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

اصول و روش های نمونه گیری در پژوهش های حوزه سلامت

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر علی اصغر حائری مهریزی (عضو هیات علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

آشنایی با داده کاوی در حوزه سلامت و مبانی اولیه تحلیل آن

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر علی اصغر حائری مهریزی (عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

کار با نرم افزارها و پلتفرم های تولید دیجیتال بوک

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم دکتر فاطمه زارعی (استادیار دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس)

ویدئوی آموزشی

حمایت طلبی در برنامه های سلامت

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر سجاد دلاوری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

ویدئوی آموزشی

تولید پادکست

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم دکتر فاطمه زارعی (استادیار دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس)

ویدئوی آموزشی

کاربرد مدل های سری زمانی منقطع در تحلیل اثر سیاست های بخش سلامت

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محسن بیاتی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی آشنایی با Google Forms

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

پیاده سازی Word 2 vec با پایتون

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی آشنایی با Semantic Scholar

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه رسانه

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم دکتر طاهره ایوبی (دکترای مدیریت رسانه، پژوهشگر رسانه)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی آشنایی با Scimago

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مقدماتی پرات (نرم افزار تحلیل گفتار)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

دکتر ماندانا نوربخش (هیات علمی دانشگاه الزهرا)

ویدئوی آموزشی

دسته بندی متن با scikitlearn

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

ورد پرس مقدماتی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

مهندس فرشاد ملازینلی (کارشناسی رشته فناوری اطلاعات)

ویدئوی آموزشی

بازاریابی، فروش و تولید محتوا، فرصت‌ ها و مشاغل

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس محمدرضا آذین (کارشناس ارشد بازاریابی و رئیس آموزش فروش برند اسنوا و نویسنده کتاب مدل‌های درآمدی با رویکرد بازار ایران )

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل در صنعت بازی‌ های ویدیویی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای محمدرضا محمدنژاد (دکترای هوش مصنوعی چند رسانه ای، بازی، عملکرد، ECS)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت متأثر از هوش مصنوعی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر علی بخت همت (دکترای کامپیوتر، مهندسی نرم افزار)

ویدئوی آموزشی

سواد دیجیتال و بازاریابی محصول در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حمیدرضا عظیمی (دکتری مدیریت بازرگانی، مشاور بازاریابی اینترنتی و کسب و کار)

ویدئوی آموزشی

هوش مصنوعی و بینایی کامپیوتری در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حمیدرضا صادق محمدی (دکترای رشته برق – مخابرات، معاون آموزشی و پژوهش پژوهشکده برق)

ویدئوی آموزشی

طراحی رابط گرافیکی کاربر با پایتون

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

جمعی از دانشجویان دانشگاه قم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی ResearchGate برای محققین

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

Excel solver

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای محمد سرگلی

ویدئوی آموزشی

بازی سازی با pygame

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

ویدئوی آموزشی

دوره مقدماتی matplot

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

جمعی از دانشجویان دانشگاه قم

ویدئوی آموزشی

دسته بندی متن با بردارهای پیش آموزش BERT

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

تنظیم BERT برای دسته بندی متن

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

آشنایی با نکات حقوقی و قراردادی ترجمه

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محمدرضا اربابی (رییس انجمن صنفی مترجمان)

ویدئوی آموزشی

ابزار مصور سازی سای ‌مگو

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

سرکار خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

تاثیر پاندمی کووید-19 بر منابع مالی و انسانی بخش سلامت

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

دکتر محسن بیاتی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رییس مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت)، دکتر سجاد دلاوری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

ویدئوی آموزشی

اقتصاد سبز و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر رضا شریعت (دکترای کارآفرینی، سرپرست موسسه کار و تامین اجتماعی)

ویدئوی آموزشی

نقش و جایگاه آموزش عالی در آینده مشاغل و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مسلم خانی (کارشناس عالی کارآفرینی، مدیرکل تحقیقات،آموزش و ترویج وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه شیلات و آبزیان

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر رضا فیض بخش (فوق دکترای اقتصاد و مدیریت شیلات و آبزیان، فوق دکترای کسب و کار و تجارت)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده در حوزه مواد پیشرفته

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم دکتر مژده عزیزی (دکترای مهندسی مواد و متالوژی، عضو هیات علمی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

متاورس و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس عظیم ربیع زاده (دانش آموخته MBA برندسازی)

ویدئوی آموزشی

نیروی کار، فرهنگ و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر غلامرضا قجاوند (دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی)

ویدئوی آموزشی

دانشگاه ها و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محسن طاهری

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر رضا شاهین فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی ویراستاری متون فارسی (مقدماتی)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم دکتر الهه وحیدی

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

Variational Graph Auto-Encoder

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

مصورسازی هم آیندی کلیدواژگان

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

ویدئوی آموزشی

تبدیل پی دی اف (PDF) به ورد ( Word )

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

ویدئوی آموزشی

مشاغل آینده و نوآوری در حوزه پزشکی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر علی صادق تبار (مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

مقاله نویسی ISI و IEEE (ویژه فنی و مهندسی)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حمیدرضا صادق‌محمدی (عضو هیات علمی جهاددانشگاهی دانشگاه علم و صنعت)

ویدئوی آموزشی

مکالمه روزمره انگلیسی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی

ویدئوی آموزشی

چگونه مقاله مان را به مجلات بین المللی ارسال کنیم؟

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

اقتصاد مراقبتی، فرصت‌ ها و مشاغل

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر سالار ارزیده (معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی سازمان علوم پزشکی تهران، پزشک)

ویدئوی آموزشی

فرصت‌ ها و نیازهای مشاغل آینده با رشد اینترنت اشیاء

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محمد قیصری (دکترای مدیریت کسب و کار (تحول دیجیتال)، مدیر محصولات اینترنت اشیا شرکت مبین نت

ویدئوی آموزشی

رایانش ابری و کلان داده‌ ها

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر مرتضی سرگلزایی جوان ( مدرس، کارشناس و مشاور حوزه تجارت الکترونیک، رایانش ابری و کلان داده)

ویدئوی آموزشی

هوش مصنوعی و آینده مشاغل

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای سیدمهدی خلیق رضوی

ویدئوی آموزشی

آینده امنیت سایبری و مشاغل مرتبط

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای افشین صندوقدار (عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی، دانشجوی دکترای هوش مصنوعی و رباتیک)

ویدئوی آموزشی

بازاریابی سبز و تأثیر آن بر مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حمیدرضا سموری (مدیر گروه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاددانشگاهی گیلان)

ویدئوی آموزشی

جایگاه نوآوری باز در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای حسین بختیاری (دانشجوی دکترای فناوری، صاحبنظر در نوآوری باز و توسعه کسب و کار)

ویدئوی آموزشی

ویژگی‌ های مشاغل در عصرهای مختلف (گذشته، حال، آینده )

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس علیرضا شانه چی

ویدئوی آموزشی

AutoEncoder

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه منابع انسانی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محمدرضا سپهری (دکترای مدیریت دولتی، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی)

ویدئوی آموزشی

تاثیر هوش تجاری بر آینده مشاغل و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس مرتضی حاجی پور (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، متخصص هوش تجاری)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل آموزش و آموزش مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای سیدعزیز آشنا (معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران)

ویدئوی آموزشی

آینده و کسب و کار

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حمید هاشمی (دکترای مدیریت گردشگری، معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی تهران)

ویدئوی آموزشی

مسئولیت پذیری و کارآفرینی اجتماعی در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر بهرام ستاری (دکترای کارآفرینی بین المللی، رئیس کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی)

ویدئوی آموزشی

فرصت‌ های کارآفرینانه در کسب و کارهای آینده ایران

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر جواد سخدری (دکترای کارآفرینی، مدیر مرکز تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی)

ویدئوی آموزشی

عصر مجازی، چهارمین موج تغییر در جامعه

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

پروفسور علی اکبر جلالی (فوق دکترای برق، استاد دانشگاه مریلند آمریکا)

ویدئوی آموزشی

حکمرانی فناوری اطلاعات ( فرصت های اشتغال حال و آینده )

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس عبداله تقی پور (کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، عضو هیات علمی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

تجاری سازی و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس محسن دیندار (فعال اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان، رئیس گروه تجاری سازی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

ویدئوی آموزشی

شهرهای آینده، بستری برای ظهور مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس سیروس دشتی (مدیر کل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل IT و IT در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس فرشاد اسماعیلیان (بنیانگذار و مدیرعامل شرکت دانش بنیان هاست ایران)

ویدئوی آموزشی

آینده ارزهای دیجیتال و مشاغل مرتبط

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مجید بذرافشان

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل حوزه بیوالکترومغناطیس و مشاغل مرتبط

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم دکتر زینب شنکایی

ویدئوی آموزشی

انرژی های تجدیدپذیر و چشم انداز کسب و کارهای مرتبط در آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای پروفسور محمود جورابیان (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)

ویدئوی آموزشی

جایگاه صنایع خلاق و فرهنگی در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای حسین بختیاری (دانشجوی دکترای فناوری، معاون فناوری پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

نوآوری باز در کسب و کارهای آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حسن مرکزی (دکترای کارآفرینی، مشاور مدل های کسب و کار و نوآوری باز)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و فناوری های حوزه مطبوعات

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر امیرهوشنگ حیدری (مدیر گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور)

ویدئوی آموزشی

نقش NFT ها در متاورس و آینده مشاغل

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر احسان بیگ زاده (دکترای مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ، عضو شورای فناوری اطلاعات وزرات علوم، تحقیقات و فناوری)

ویدئوی آموزشی

الگوریتم یادگیری درخت تصمیم

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

الگوریتم mini-max و هرس الفا بتا

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

ارائه دهنده: محمد حسام شریف

ویدئوی آموزشی

Algoritm backtracking

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم یگانه رضایی

ویدئوی آموزشی

Greedy Best First Search

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خانم فاطمه محمدی

ویدئوی آموزشی

مسکن معیشت محور و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر ایرج قاسمی (دکترای برنامه ریزی شهری، عضو هیات علمی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

آموزش مبتنی بر صلاحیت؛ نیاز امروز، ضرورت فردا

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حمید حمزه زاده (دکترای تخصصی آموزش پزشکی، رئیس جهاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

ویدئوی آموزشی

دگردیسی مفهوم شغل در دنیای متاورس

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس عظیم ربیع زاده (دانش آموخته MBA برندسازی)

ویدئوی آموزشی

طراحی مسیر شغلی – تحصیلی با رویکرد آینده نگرانه

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مصطفی ناصحی (مشاور مسیر شغلی تحصیلی، متخصص آینده پژوهی فردی)

ویدئوی آموزشی

جایگاه فریلنسینگ در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقایان مهرداد احسانی زاد، حامد محمدی و عارف بهرامی

ویدئوی آموزشی

دانشگاه آینده و متاورس

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

پروفسور علی اکبر جلالی (رئیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو)

ویدئوی آموزشی

مدل های نوین فروش محصولات دیجیتالی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای محمدرضا ذاکری (کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران)

ویدئوی آموزشی

خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار اول؛ خلاقیت)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حمید حمزه زاده (دکترای تخصصی آموزش پزشکی جهاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

ویدئوی آموزشی

خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار دوم؛ نوآوری)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حمید حمزه زاده (دکترای تخصصی آموزش پزشکی جهاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل تحت تاثیر تحول دیجیتال (با تاکید بر مشاغل صنعت و معدن)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر مهدی قلیزاده (دکترای آینده پژوهی)

ویدئوی آموزشی

کسب و کارهای آینده؛ رصد و دیده بانی روندهای نوظهور جهانی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر علیرضا نصر اصفهانی (دکترای آینده پژوهی)

ویدئوی آموزشی

اقتصاد گیاهان دارویی؛ وضعیت فعلی؛ جهت گیری آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای محسن پویان (کارشناس ارشد بیولوژی گیاهی، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی)

ویدئوی آموزشی

آینده فعالیت در بازارهای مالی بین المللی

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای محمدرضا ذاکری (کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران)

ویدئوی آموزشی

خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار سوم: آموزش خلاقیت و نوآوری)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حمید حمزه زاده (دکترای تخصصی آموزش پزشکی، رئیس جهاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

ویدئوی آموزشی

آموزش و پرورش خلاقیت و نوآوری در مسیر مرجعیت

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حمید حمزه زاده (دکترای تخصصی آموزش پزشکی، رئیس جهاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

ویدئوی آموزشی

نقش مدیریت دانش درآینده مشاغل

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس احسان آفریده ثانی (مدیرعامل شرکت مشاوره مهندسی نداک)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل حوزه بانکداری

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مجید طهماسب نژاد (کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده در صنعت بیمه

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد خدامی

ویدئوی آموزشی

از نخبه به متمایز ( مشاغل موفق آینده )

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر احد رضایان (استاد، دکترا و پسادکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران)

ویدئوی آموزشی

تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل آینده

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس معین کاشی ساز (دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی)

ویدئوی آموزشی

آینده تجارت الکترونیک

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای مهندس معین کاشی ساز (دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی)

ویدئوی آموزشی

خلاقیت و نوآوری در آموزش ( گفتار چهارم: تکنیک ها و روش های خلاقیت و نوآوری )

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر حمید حمزه زاده (دکترای تخصصی آموزش پزشکی، رئیس جهاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

ویدئوی آموزشی

نقش وب کوئست در آینده زیر نظام های آموزشی (بخش اول)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محمدصادق بیجندی (دکترای مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل مرتبط با انرژی و صنعت الکترونیک قدرت

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محسن قربانعلی افجه (دکترای برق)

ویدئوی آموزشی

نقش وب کوئست در آینده زیر نظام های آموزشی (بخش دوم)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر محمد صادق بیجندی (عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ)

ویدئوی آموزشی

چالش های حقوقی کسب و کارهای فناورانه

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای محمدرضا نصرالهی (مدرس دانشگاه تهران، مدیر حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی)

ویدئوی آموزشی

آینده گردشگری و مشاغل مرتبط

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

آقای دکتر سیدسعید هاشمی (رئیس انجمن علمی گردشگری ایران)

ویدئوی آموزشی

چالش های حقوقی مشاغل آینده: قراردادها

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

محمد رضا نصرالهی (مدرس دانشگاه تهران، مدیر حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی)

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

مروری بر کاربردها و چالش های بلاک چین در اینترنت اشیا (سخنرانی ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

سخنرانان: فاطمه مطیع شیرازی , رضا بختیاری شوهانی , سیداکبر مصطفوی