دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

فیلتر/مرتب سازی

تعداد نتایج

17

زمینه تخصصی


نوع ارائهبرگزارکننده


کارگاه

ترجمه اخبار ( فارسی به انگلیسی )

زمان

خرداد

1401

روز: جمعه 6 خرداد 1401 ساعت:17-19

مدرس

آقای توحید محمودپور (کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، دبیر اخبار انگلیسی خبرگزاری IRNA، خبرنگار برگزیده جشنواره های مطبوعات)

کارگاه

کاربرد نرم افزار SPSS در پژوهش

زمان

خرداد

1401

روز: چهارشنبه 18 خرداد 1401 ساعت:9 الی 13

مدرس

آقای دکتر علی اصغر حائری مهریزی (عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی)

کارگاه

Variational Graph Auto-Encoder

زمان

خرداد

1401

روز: پنجشنبه 26 خرداد 1401 ساعت:17-18

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

کارگاه

آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقاله

زمان

خرداد

1401

روز: پنجشنبه 26 خرداد 1401 ساعت:9 الی 14

مدرس

آقای دکتر سیدمجتبی شفاعی (پسا دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران)

کارگاه

چگونه پژوهش خود را اثر بخش کنیم؟ ( Research Impact )

زمان

خرداد

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

کارگاه

نحوه نگارش مقاله کتابسنجی (Bibliometrics) جهت انتشار در نشریات معتبر بین المللی (دوازدهمین دوره)

زمان

خرداد

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

کارگاه

کاربرد نرم افزار End Note در استناددهی مقالات و متون علمی

زمان

خرداد

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

کارگاه

کارگاه آنلاین آموزش کاربردی نرم افزار Microsoft Project (MSP)

زمان

خرداد

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

سرکار خانم آرزو اوسطی (دکترای مهندسی صنایع)

کارگاه

آشنایی با پیچیدگی های ساختاری و واژگانی زبان انگلیسی

زمان

خرداد

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

کارگاه

آشنایی با پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID

زمان

خرداد

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

کارگاه

آموزش جامع رزومه نویسی

زمان

خرداد

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر سیدمجتبی شفاعی

کارگاه

آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

زمان

تیر

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

کارگاه

مقاله نویسی علوم انسانی

زمان

تیر

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر آرش حیدری

کارگاه

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترفند های جستجو

زمان

مرداد

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

خانم دکتر فاطمه عظیم زاده

کارگاه

اصول تنظیم قراردادها

زمان

مرداد

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای مصطفی خلیلی (مدرس دپارتمان‌های حقوقی و مشاور عالی حقوق کسب و کار)

کارگاه

پروپوزال نویسی

زمان

شهریور

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

خانم دکتر مهوش لطفی

کارگاه

روش تحقیق کمی

زمان

شهریور

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

خانم دکتر مهوش لطفی