جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی

کارگاه

زمان

دی

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر موسی اعظمی، آقای دکتر مهرداد پویا و آقای دکتر کریم نادری مهدیی ( دبیر علمی نشست: خانم دکتر فاطمه سپهوند)


اطلاعات دوره آموزشی

 

مرکز اطلاعات جهاددانشگاهی با همکاری جهاددانشگاهی واحد استان همدان و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی برگزار می کند:

هزینه کارگاه (30 ساعت) 100 هزار تومان می باشد.

گواهینامه به صورت رایگان ارائه می شود.

مهلت ثبت نام تا 10 دی 1401 می باشد.

سرفصل های ارائه شده در پانزده جلسه دو ساعته (30 ساعت) برگزار می گردد.

1. نقش کارآفرینی در ایجاد اشتغال پایداری برای زنان روستایی

2. نقش گردشگری روستایی در ایجاد و توسعه اشتغال پایدار

3. پیش‌ران های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) زنان روستایی

4. بازدارنده های توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار جوانان روستایی

5. نقش اشتغال و کارآفرینی روستایی در ایجاد و نهادینه سازی توسعه پایدار

6. مشاغل خانگی و کارآفرینی روستایی

7. آسیب پذیری کسب و کارهای روستایی

8. مهاجرت دانش آموختگان روستایی و برنامه های توسعه ای

9. موانع توسعه پایدار روستایی در استان همدان

10 بحران آب - محیط زیست و توسعه پایدار روستایی

11. مهاجرت و سال خوردگی جمعیت روستایی: چالشی فراروی توسعه پایداری روستایی

12 گردشگری، شاه کلید رونق دوباره مناطق روستایی

13. علل کاهش جمعیت روستاها بر اساس آمار سرشماری ها

14. حکمرانی و مشارکت مردمی در توسعه روستایی

15. توسعه کسب و کارهای روستایی (با تأکید بر توسعه دانش بنیان و اشتغال آفرین)

 

مدرس

آقای دکتر موسی اعظمی، آقای دکتر مهرداد پویا و آقای دکتر کریم نادری مهدیی ( دبیر علمی نشست: خانم دکتر فاطمه سپهوند)

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید

محتوای مرتبط

ویدئوی آموزشی

تولید پادکست

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم دکتر فاطمه زارعی (استادیار دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس)

ویدئوی آموزشی

معرفی شبکه های اجتماعی علمی و نحوه عضویت و فعالیت در آنها

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

کار با نرم افزارها و پلتفرم های تولید دیجیتال بوک

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم دکتر فاطمه زارعی (استادیار دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس)

کارگاه

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق : تشخیص ناهنجاری داده‌ های چندمتغیره سری زمانی مبتنی بر شبکه‌ های توجه گرافی

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

مقدمه‌ای بر پردازش زبان طبیعیNLP

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

حمایت طلبی در برنامه های سلامت

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر سجاد دلاوری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

ویدئوی آموزشی

Excel solver

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای محمد سرگلی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی ویراستاری متون فارسی (مقدماتی)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم دکتر الهه وحیدی

خدمات ویژه

ابزار ارتقاء شاخص هرش (h-index elevator)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

ویدئوی آموزشی

مکالمه روزمره انگلیسی

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی